www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 По химии пословицы Химия от А до Я Словарь раскрывает основные понятия химической науки, рассказывает об истории ее развития на протяжении веков, о значении химии для хозяйственной
Наименование:

Химия от А до Я: Словарь (сост. Трифонов Д.Н.) Изд. 3-е, испр.

автор Дмитриев И.И. автор Быков Г.В. автор Вольфсон С.А. издательство АСТ издательство Астрель издательство ВЗОИ Пособие-репетитор по химии
Cтраниц 496        Целофанированный переплет        Размер 172x125x23 мм
Аннотация:Словарь раскрывает основные понятия химической науки, рассказывает об истории ее развития на протяжении веков, о значении химии для хозяйственной деятельности человека. Для школьников старшего школьного возраста, абитуриентов, студентов, широкого круга читателей. Интерес у читателей безусловно вызовут рассказы об удивительных открытиях, сделанных как в химии, так и в смежных науках.
Автор: Дмитриев И.И. Быков Г.В. Вольфсон С.А.
Издательство: АСТ Астрель ВЗОИ
Год:2004
Цена:
128 руб
Нет в наличии
Поиск: Химия от А до Я: Словарь (сост. Трифонов Д.Н.) Изд. 3-е, испр.


ДОСТИГ ЦЕЛИ, А СЧАСТЬЕ НЕ НАСТУПИЛО?


Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

Камю “проповідує ясність розумного мислення, заповідану всією європейською традицією “метафізики світу”, починаючи від Платона і аж до Гуссерля, де розум уподібнюється баченню, істина – світлу, лжа – пітьмі, бог – джерелу світла чи самому світлу В Камю ясністю бачення наділена тільки конечна істота, закинута в чужий для неї світ”. З абсурду Камю виводить заперечення етичних норм, доходячи висовку : “Все дозволено”. Єдиною цінністю стає ясність бачення і повнота переживань.Абсурд не треба знищувати самогубством або стрибком віри, його треба якомога повніше зживати. Камю пропонує людині міф про затвердження самого себе – з максимальною ясністю розума, з розумінням своєї долі, людина мусить нести тягар життя, не змиряючись із ним – самовіддача і повнота існування важливіше за всі вершини, абсурдна людина обирає бунт проти всіх богів. З плином часу філософська концепція Камю певною мірою трансформувалася. “Від анархічної самотності “міфа про Сізіфа”, де абсурд долається сам по собі, Камю переходить спочатку до індивідуалістичного бунту “Калігули” і “Непорозуміння”, а потім до до колективістської моралі “Чуми” і “Стану облоги”, яка виражає людську солідарність у боротьбі проти зла.”Чума”, яка означала для людей “вигнання”, яка була найглибшою “розлукою”, породила в них прагнення до возз’ єднання і спілкування одне з одним Тому, вважає Камю, є більше підстав захоплюватися людьми, аніж зневажати іх”.Список використаної літератури. 1. Руткевич А. Философия А.Камю // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – С.5-22. 2. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с. 3. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие. – М.: Политиздат, 1988. – 592 с. 4. Філософія. Курс лекцій : Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 576 с. 5. Философский словарь. Под ред. М.М.Розенталя. Изд. 3-е. М., Политиздат, 1975. – 496 с.
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Самоучитель по химии. Общая химия. 2 уровеньСамоучитель по химии. Общая химия. 2 уровень
Френкель Е.Н. Феникс Без репетитора 
227 руб
Книжный магазин bookin.org.ruОрганическая химия: Химия: Неорганическая химия; Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений Изд. 10-е,
Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Просвещение  
48 руб
Химия. Неорганическая химия. 5-11 классы. Книга для учителяХимия. Неорганическая химия. 5-11 классы. Книга для учителя
Темы уроков охватывают почти все классы неорганических веществ. Блохина О.Г. Первое сентября  
83 руб
Книжный магазин bookin.org.ruУчебник для вузов (под ред. Ершова Ю. А. ) Изд. 2-е, испр. 3-е, стереотип. 4-е 5-е, стеретип. Ершов Ю. А. , Попков В. А. , Берлянд А. С. и др. Химия биогенных
Ершов Ю.А.,Попков В.А.,Берлянд А.С. Высшая школа  
622 руб
Книжный магазин bookin.org.ruХимия. 9 класс: Неорганическая химия. Органическая химия нет серии ISBN 978-5-09-021625-8
Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Просвещение  
187 руб
Книжный магазин bookin.org.ruХимия. Неорганическая химия. 8 класс: Учебник
Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Просвещение  
187 руб
Учебник для ВУЗов. Гриф МО РФ Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов.Учебник для ВУЗов. Гриф МО РФ Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов.
Иллюстрации и примеры носят медико-биологический характер. Берлянд А.С. Высшая школа  
4 руб
В 4-х томах. Том 1. Учебник Химия. Органическая химия.В 4-х томах. Том 1. Учебник Химия. Органическая химия.
В первую часть вошли главы, посвященные теоретическим проблемам органической химии (теория атомных и молекулярных орбиталей, теория электронных смещений), а также химии алканов, алкенов, алкинов и диенов алифатических Реутов О.А. Бином. Лаборатория знаний  
219 руб
Биофизическая химия. Химия биогенных элементов Общая химия.Биофизическая химия. Химия биогенных элементов Общая химия.
В учебнике рассмотрены теоретические основы общей химии, раскрыты вопросы применения химических и физико-химических методов к анализу явлений в биологических системах различного уровня от молекулярного до Ершов Ю.А. Юрайт Бакалавр. Базовый курс 
1486 руб
Химия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия. Учебник. С online приложением. ФГОСХимия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия. Учебник. С online приложением. ФГОС
Добавлен материал о фуллеренах, свойствах сероводорода, оксида серы (IY), оксида серы (YI), сернистой кислоты. Рудзитис Г.Е. Просвещение Химия 
532 руб
Белки и нуклеиновые кислоты. Версия 5. 0 Белки и нуклеиновые кислоты. Версия 5. 0 (V 5. 0). Учебное мультимедиа программное обеспечение для интерактивных досок, проекторов и иного оборудования.
Видеоадаптер с памятью 64 MБ;  
6549 руб
ХимияХимия
Гач Я. АСТ The complete Idiot's Guide 
150 руб
Органическая химия. Учебник. Гриф МО РФОрганическая химия. Учебник. Гриф МО РФ
Для студентов химических и строительных специальностей вузов, аспирантов, научных сотрудников, специализирующихся в области органической химии. Денисов В.Я. Высшая школа Для высших учебных заведений 
1219 руб
Гриф УМО по медицинскому образованию Примеры и задачи по аналитической химии Гриф УМО по медицинскому образованию Примеры и задачи по аналитической химии (гравиметрия, экстракция, неводное титрование, физико-химические методы
Харитонов Ю.Я. ГЭОТАР-Медиа  
4 руб
Феномен поверхности - мир межфазной границы. Развитие идей и представлений в физико-химии поверхностных явлений на границе раздела фазФеномен поверхности - мир межфазной границы. Развитие идей и представлений в физико-химии поверхностных явлений на границе раздела
Пограничная область между объемными фазами, межфазная граница раздела, имеющая нанометровые масштабы, ответственна за протекание важных в практическом отношении процессов - смачивания, адсорбции, электрических явлений, моющего действия, разрушения, Воронков Г.Я. Поколение  
200 руб
Экспериментальные методы химии высоких энергий. Гриф УМО по классическому университетскому образованию Учебное пособие.Экспериментальные методы химии высоких энергий. Гриф УМО по классическому университетскому образованию Учебное
Для студентов и аспирантов химических вузов, преподавателей и научных работников, а также для студентов других естественно-научных и технических вузов. Мельников М.Я. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)  
1226 руб
ХимияХимия
Гач Я. АСТ Шаг за шагом 
4 руб
Избранные труды по химииИзбранные труды по химии
Я.Г. В. ЁЁ Медиа  
4504 руб
Химия - союзник медициныХимия - союзник медицины
Б.Я. Р. ЁЁ Медиа  
1083 руб
Физическая химия: Учебник: Том 1: Общая химическая термодинамикаФизическая химия: Учебник: Том 1: Общая химическая термодинамика
Особое внимание уделено вопросам, вызывающим наибольшие трудности у студентов, а также логичности, связности и доступности изложения. Борщевский А.Я. Инфра-М Высшее образование. Бакалавриат 
1929 руб
Химия и технология органических красителей: цветность соединений. Учебное пособие для бакалавриата и магистратурыХимия и технология органических красителей: цветность соединений. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
Издание исправленное и дополненное. Желтов А.Я. Юрайт Бакалавр и магистр. Академический курс 
998 руб
Я познаю мир. История модыЯ познаю мир. История моды
Энциклопедия снабжена подробным словарем, позволяющим использовать ее как справочник. Нерсесов Я.Н. АСТ Я познаю мир 
56 руб
Я слышу все...: почта Ильи Эренбурга, 1916-1967Я слышу все...: почта Ильи Эренбурга, 1916-1967
Эта книга — собрание избранных писем, полученных Ильей Эренбургом в 1916—1967 годах. Фрезинский Б.Я. Аграф  
448 руб
Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой. В 2-х частях. Часть 2. ФГОСРусский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой. В 2-х частях. Часть 2. ФГОС
Желтовская Л.Я. Дрофа, Астрель, АСТ Планета знаний. 3 класс 
117 руб
Мой отец, его свинья и яМой отец, его свинья и я
В своем первом романе Яна Шерер рассказывает историю собственной жизни, составленную из странных эпизодов и невероятных приключений, приправленных черным юмором. Шерер Я. Лимбус Пресс  
4 руб
Биографические рассказы Рональд Рейган: "Я сделал свою работу".Биографические рассказы Рональд Рейган: "Я сделал свою работу".
После Второй мировой войны сделал карьеру профсоюзного деятеля, возглавив гильдию киноактеров. Надеждин Н.Я. Майор Неформальные биографии 
123 руб
Систематический и хронологический каталог библиотеки библиофила и библиографа Я.Ф.Березина-Ширяева. Т.1. Русские книги.Систематический и хронологический каталог библиотеки библиофила и библиографа Я.Ф.Березина-Ширяева. Т.1. Русские
Березин-Ширяев Я.Ф. Книга по Требованию  
1313 руб
Московская торговая экспедиция в Монголию. Кн.1. Самоквасов Д.Я. Современное русское архивное нестроение.Московская торговая экспедиция в Монголию. Кн.1. Самоквасов Д.Я. Современное русское архивное нестроение.
Самоквасов Д.Я. Книга по Требованию  
1584 руб
Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я останавлюсь. История великой утопииНичего не утаю, или Мир погибнет, если я останавлюсь. История великой утопии
Гордин Я. Журнал "Звезда"  
263 руб
Как я помог АвиацииКак я помог Авиации
Я. С. ЁЁ Медиа  
1374 руб
Дубнов Я.С. Введение в аналитическую геометрию Издательство: УчепедгизДубнов Я.С. Введение в аналитическую геометрию Издательство: Учепедгиз
Я.С. Д. ЁЁ Медиа  
1774 руб
Учим буквы от А до Я. Учим цифры от 1 до 10Учим буквы от А до Я. Учим цифры от 1 до 10
Маршак С.Я. АСТ Детская площадка 
216 руб
Рабочая тетрадь по истории Нового времени. 7 класс. Часть 1. К учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. ФГОСРабочая тетрадь по истории Нового времени. 7 класс. Часть 1. К учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной.
Рабочая тетрадь соответствует содержанию и структуре учебника А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной по истории Нового времени для 7 класса. Румянцев В.Я. Экзамен Учебно-методический комплект 
80 руб
ФГОС ФГОС (количество томов: 2) Рабочая тетрадь по истории Нового времени. 8 класс. В 2 частях. К учебнику А. Я. Юдовской, П. А. Баранова "Всеобщая история.
С тетрадью можно работать как на уроке, так и дома. Румянцев В.Я. Экзамен Учебно-методический комплект 
77 руб
Книжный магазин bookin.org.ruХимия: Энциклопедия (худ. Кардашук А.В., Войтенко О.М.) - 448 с. {Я познаю мир} ISBN 5-17-022552-0 5-271-08290-3 ~94.02.26
Савина Л.А. М:АСТ/Астрель  
107 руб
Книжный магазин bookin.org.ruРешения и ответы к учебникам для 11 класса по алгебре и началам анализа (Колмогоров А.Н. и др. Алимов Ш.А), геометрии (Погорелов Л.В. Атанасян Л.С.), физике
Астрель,Олимп,АСТ  
129 руб
Книжный магазин bookin.org.ruНа основе учебников: 'Алгебра' для 10-11 классов (Алимов Ш. А. , Колягин Ю. М. , Сидоров Ю. В. и др. ); 'Геометрия' для 10-11 классов (Атанасян Л. С. , Бутузов
Домашние задания  
64 руб
Я познаю мир. ХимияЯ познаю мир. Химия
Расширяет кругозор, помогает лучше усваивать школьную программу, рекомендуется в качестве учебного пособия и как книга для домашнего чтения. Савина Л.А. АСТ Я познаю мир 
113 руб
Я сдам ОГЭ! Химия. Типовые задания. Технология решенияЯ сдам ОГЭ! Химия. Типовые задания. Технология решения
Пособия «Я сдам ОГЭ! » будут полезны учащимся 8-9 классов, преследующим разные цели: от преодоления минимального порога баллов до получения высоких баллов, а также педагогам для групповой и индивидуальной подготовкой обучающихся к Добротин Д.Ю. Просвещение Я сдам ОГЭ! 
149 руб
Экстази: Три истории о любви и химии: Роман Экстази: Три истории о любви и химии: Роман (пер. с англ. Огибина Г.) - 319 с. {Читать модно} ISBN 5-901582-01-2 ~54.00.00
Уэлш И. СПб: Амфора /Red Fish  
228 рубна главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой