www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 Haly Abenragel He was a court astrologer to the Tunisian prince al-Mu'izz ibn Badis in the first half of the 11th century. Haly died after 1037 in Kairouan in
Наименование:

Haly Abenragel

автор Frederic P. издательство Книга по Требованию Экономическая теория
Cтраниц 72        мягкая обложка       
Аннотация:He was a court astrologer to the Tunisian prince al-Mu'izz ibn Badis in the first half of the 11th century. Haly died after 1037 in Kairouan in what is now Tunisia. Abu l-Hasan 'Ali ibn Abi l-Rijal (commonly known as Haly, Hali, Albohazen Haly filii Abenragel or Haly Abenragel, from ibn Rijal) was an Arab astrologer of the late 10th and early 11th century, best known for his Kitab al-bari' fi ahkam an-nujum. High Quality Content by WIKIPEDIA articles!
Автор: Frederic P.
Издательство: Книга по Требованию
Год:2010
Цена:
1139 руб
Нет в наличии
Поиск: Haly Abenragel
НОВЫЙ ГОД СИМВОЛ 2013 ГОДАУКРАШЕНИЯ
КАРНАВАЛ НА НОВЫЙ ГОД РАСПРОДАЖА
Ортомолекулярная медицина Orthomol Устрание причин заболеваний. Ортомоль это новый метод для лечения и профилактики болезней. Orthomol - ортомолекулярная медицина.
История Бахтиёра

A a a davla lari i g bosqi chilik rejalari Hali urush boshla ishida ko’p vaq o’ may, A a a davla lari o’r asida kelajak o’lja i qay arzda bo’lib olish haqida muzokaralar boshla ib ke di. Rossiya ashqi ishlar vaziri Sazo ov i ifoqchi davla larlar elchilari Paleolog va Byuke e ga du yo i urushda keye bo’lish rejalari i opshirdi. Bu das ur Germa iya va u i g i ifoqchilari i o’la mag’lubiya ga uchra ish i ko’zda u ar edi. U i g mazmu i quyidagicha edi: 1)I ifoqchilar i g e g asosiy maqsadi Germa iya i g harbiy qudra i i si dirishda ibora ; 2)hududiy o’zgarishlar faqa milliy asosda o’ kazilishi lozim; 3)Rossiya ix iyoriga ema i g quyi oqimi va Sharqiy Galiciya o’ ishi kerak edi; Poz a , Sileziya va G’arbiy Galiciya Polshaga o’ ishi kerak edi(u i Rossiyaga qaram davla sifa ida iklash mo’ljalla ga edi); 4)Fra ciyaga Elzas-Lo ari giya qay arib berilar,Rey viloya i va Pala i a i g bir qismi berilar edi; 5)Belgiya i g hududi Germa iya hisobiga ke gay irilar edi; 6)Shlezvig va Goldsh ei Da iyaga qay arib berilar edi; 7)Prussiya omo ida 1866 yil a eksiya qili ga Ga over qirolligi qay a ikla ishi kerak edi; 8)Avs ro-Ve griya uch davla – Avs riya, Ve griya va Chexiyada ibora mo arxiyaga ayla irilishi lozim edi; 9)Serbiyaga Bos ia, Dalmaciya, Gercegovi a va Shimoliy Alba iya berilishi kerak edi;10) Serb makedo iyasi Bolgariga berilishi kerak edi; 11) Valo a I aliyaga, Ja ubiy Alba iya Greciyaga berilar edi;12) Germa mus amlakalari A gliya, Fra ciya va Yapo iya o’r asida bo’lib oli ishi kerak edi; 13)Germa iya va Avs riyada ko ribu ciya u dirib oli ishi kerak edi.
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Блесна зимняя Hali "Lindroos 581. Meri", Vari \Cu/Ms Блесна зимняя Hali "Lindroos 581. Meri", Vari \Cu/Ms (95 мм, 40 г)
 
393 руб


на главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой