www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 Кулинария Учебник для начального профессионального образования Учебное пособие для среднего профессионального Учебное пособие для среднего профессионального образования Изд. 2-е 3-е 4-е 5-е, стереотип. Профессиональное образование Кулинария
Наименование:

Учебное пособие для среднего профессионального образования Изд. 2-е 3-е 4-е 5-е, стереотип. Профессиональное образование Кулинария: Учебник для начального профессионального образования:

автор Анфимова Н.А. автор Татарская Л.Л. издательство Академия издательство ИРПО издательство ПрофОбрИздат Общественное питание
Cтраниц 328        Целофанированный переплет        Размер 220x148x20 мм
Аннотация:Учебник предназначен для обучения поваров в учебных заведениях начального профессионального образования, а также может быть использован в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям Технология продуктов общественного питания и Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство. Учебник Кулинария написан в соответствии с требованиями Государственного стандарта начального профессионального образования по профессии повар, кондитер и примерной учебно-программной документацией на данную профессию.
Автор: Анфимова Н.А. Татарская Л.Л.
Издательство: Академия ИРПО ПрофОбрИздат
Год:2006
Цена:
448 руб
Нет в наличии
Поиск: Учебное пособие для среднего профессионального образования Изд. 2-е 3-е 4-е 5-е, стереотип. Профессиональное образование Кулинария: Учебник для начального профессионального образования:
НОВЫЙ ГОД СИМВОЛ 2013 ГОДАУКРАШЕНИЯ
КАРНАВАЛ НА НОВЫЙ ГОД РАСПРОДАЖА
Ортомолекулярная медицина Orthomol Устрание причин заболеваний. Ортомоль это новый метод для лечения и профилактики болезней. Orthomol - ортомолекулярная медицина.
Лабораторне заняття як форма організації навчання

На такому занятті специфічна діяльність викладача спланувати роботу студентів заздалегідь. Він здійснює оперативний контроль, робить допомогу, підтримку і вносить корективи в їхню діяльність. Підводячи підсумок роботи, педагог сприяє формуванню в учеників адекватної самооцінки і відповідного відношення до викладача. На мою думку, кожен педагог, який проводить лабораторне заняття, повинен знати, що кожне заняття має такі основні цілі: освітню, виховну і розвиваючу. Тобто на лабораторному занятті студент повинен не лише засвоїти певні теоретичні знання і перевірити їх на практиці, а й розвивати мислення, логіку, увагу, творчі здібності. Викладач має докласти всіх зусиль, щоб у свої вихованців стимулювати потребу у формуванні відповідальності і соціальній комунікації. Список використаних джерел 1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. – 2 е изд., перераб. и доп. / С.Я. Батышев. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – 904 с. 2. Жуков Г.Н Основы общей и профессиональной педагогики: Учебное пособие / Под общ ред проф Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2005. – 382 с. 3. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. Уч. пособие для студ. вузов – М.: Изд. центр «Академия», 2005 – 288 с. 4. 5. uid=1078.6188.0 Додатки Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Изд. 2-е, стереотип. - 136 с. {Профессиональное образование} Технология хранения и переработки плодоовощной продукции: Учебник для начального профессионального образования;Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Изд. 2-е, стереотип. - 136 с. {Профессиональное образование} Технология хранения и
Приведены технологии приготовления маринадов овощных консервов, соков, компотов, пюре, варенья, Описаны виды тары и инвентаря для консервирования в небольшом объеме. Поморцева Т.И. М: Академия  
112 руб
Личностно-развивающие технологии начального профессионального образования. Учебное пособие. Гриф УМОЛичностно-развивающие технологии начального профессионального образования. Учебное пособие. Гриф УМО
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Зеер Э.Ф. Академия (Academia)  
622 руб
Теория и практика высшего профессионального образования. Учебное пособие для системы дополнительного педагогического образованияТеория и практика высшего профессионального образования. Учебное пособие для системы дополнительного педагогического
Книга предназначена для преподавателей вузов и аспирантов, получающих дополнительную профессиональную квалификацию по программе "преподаватель высшей школы", докторантов, магистрантов классических педагогических университетов и всех, кто Коржуев А.В. Академический проект Классический университетский учебник 
353 руб
Книжный магазин bookin.org.ruУчебное пособие для вузов Изд. испр. , доп. - 56 с. Лицензирование, аттестация и аккредитация учреждений высшего профессиональное
Савельев Б.А. М: МПСИ /УРАО  
129 руб
Книжный магазин bookin.org.ruСоциальная психология: Учебное пособие для среднего профессионального образования - 256 с. {Среднее профессиональное образование} ISBN 5-222-05169-2 ~54.00.00
Чернобай В.А. Ростов: Феникс  
60 руб
Техническая механика: Учебное пособие Среднее профессиональное образование ISBN 5-16-001747-XТехническая механика: Учебное пособие Среднее профессиональное образование ISBN 5-16-001747-X
Пособие помогает студентам четко и последовательно усваивать основные опорные элементы технической механики и сохранять их в долговременной памяти. Ивченко В.А. Инфра-М Среднее профессиональное образование 
97 руб
Книжный магазин bookin.org.ruСборник задач и вопросов по физике: Учебное пособие Среднее профессиональное образование ISBN 5-7695-1000-5
Самойленко П.И.,Сергеев А.В. Академия,Мастерство  
119 руб
Настольная книга мастера профессионального обучения. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образованияНастольная книга мастера профессионального обучения. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального
Для студентов средних профессиональных и учащихся начальных профессиональных образовательных учреждений, а также мастеров производственного обучения системы профессионального образования, педагогов производственного обучения, преподающих в Кругликов Г.И. Академия (Academia)  
813 руб
Книжный магазин bookin.org.ruТехнические средства информатизации: Учебник для среднего профессионального образования - 272 с. {Среднее профессиональное образование} ISBN 5-7695-1267-9
Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. М:Академия  
221 руб
Книжный магазин bookin.org.ruДеревообрабатывающие станки и инструменты: Учебник для среднего профессионального образования - 400 с. {Среднее профессиональное образование} ISBN 5-8222-0173-3
Амалицкий В.В., Амалицкий В.В. М: Академия /ИРПО  
259 руб
Новые правила правописания Изд. 3-е, испр. , доп. - 592 с. Литературные тексты; Deutsche: Учебник немецкого языка с ключами для среднего профессионального образования: Грамматика; 1000 упражнений;Новые правила правописания Изд. 3-е, испр. , доп. - 592 с. Литературные тексты; Deutsche: Учебник немецкого языка с ключами для среднего профессионального
Учебник содержит полный теоретический курс грамматики, лексико-грамматических упражнений, а также тексты литературного и политико-экономического характера. Камянова Т. М: Славянский дом книги  
128 руб
Теоретические основы обучения математике в средней школе: психология математического образования. Учебное пособие для вузовТеоретические основы обучения математике в средней школе: психология математического образования. Учебное пособие для
Пособие призвано служить применению психологических теорий в совершенствовании математического образования. Гусев В.А. Дрофа Высшее педагогическое образование 
716 руб
Нормативно-правовое обеспечение образования. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образованияНормативно-правовое обеспечение образования. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального
Может быть полезно практическим работникам образовательных учреждений и органов управления образованием. Федорова М.Ю. Академия (Academia) Высшее профессиональное образование. Бакалавриат 
352 руб
Фармакология с рецептурой. Учебник для медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального образованияФармакология с рецептурой. Учебник для медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального образования
Изложение построено по традиционному плану и опирается на современную, весьма усложнившуюся классификацию лекарственных средств, включающую много новых высокоэффективных групп препаратов, с их механизмами действия, показаниями к применению, Каткова Е.Б. СпецЛит  
1083 руб
Философия и история образования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Изд. 2-е, доп., перераб. - 320 с. {Библиотека педагога-практика} ISBN 5-89502-595-1 ~54.00.00 05427Философия и история образования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Изд. 2-е, доп., перераб. - 320 с. {Библиотека педагога-практика} ISBN
В Разделе III и Разделе IV показано развитие образования в России, история отечественной педагогики представлена в гуманистических и демократических идеях, концепциях, педагогических системах, образцах воспитательной практики, в преемственности и Степашко Л.А. М:МПСИ/Флинта  
197 руб
Перспективы антропологического образования: Введение в универсальную антропологию: Учебное пособие для вузов - 166 с.Перспективы антропологического образования: Введение в универсальную антропологию: Учебное пособие для вузов - 166
Москатова А.К. М: Компания Спутник+  
324 руб
Учебное пособие Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.Учебное пособие Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.
Может быть рекомендовано учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Полат Е.С. Академия (Academia) Высшее профессиональное образование 
356 руб
Управление в системе образования. Учебное пособиеУправление в системе образования. Учебное пособие
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования к изучению педагогических курсов и дисциплин. Панферова Н.Н. Феникс Высшее образование 
113 руб
Книжный магазин bookin.org.ruНормативно-правовое обеспечение образования. Учебное пособие
Федорова М.А. Педагогическое общество России  
4 руб
Психология профессионального самоопределения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф МО РФПсихология профессионального самоопределения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф МО РФ
Может быть полезно слушателям институтов повышения квалификации учителей, а также специалистам, занимающимся вопросами профориентации, профконсультации, помощи лицам, находящимся в ситуации вынужденной перемены Климов Е.А. Академия (Academia) Высшее профессиональное образование 
564 руб
PR в сфере культуры и образования. Учебное пособиеPR в сфере культуры и образования. Учебное пособие
В приложениях содержатся материалы и образцы документов, важные при практической организации PR. Книга может использоваться как для самостоятельного знакомства с PR, так и для преподавания соответствующих курсов в Тульчинский Г.Л. Лань Учебники для ВУЗов. Специальная литература 
642 руб
Психология профессионального самоопределения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф МО РФПсихология профессионального самоопределения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф МО РФ
Особое внимание уделяется психическому развитию человека в процессе профессиональной деятельности. Климов Е.А. Академия (Academia) Высшее профессиональное образование 
811 руб
Методология художественного образования. Учебное пособиеМетодология художественного образования. Учебное пособие
Учебное пособие посвящено историческим, теоретическим и методологическим аспектам художественного образования. Ломов С.П. Прометей  
493 руб
Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ Методика профессионального обучения.Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ Методика профессионального обучения.
Бурцева Л.П. Флинта  
408 руб
Основы методик дошкольного образования. Учебное пособиеОсновы методик дошкольного образования. Учебное пособие
Структура учебного пособия и характер изложения материала позволяют студенту самостоятельно включаться в процесс педагогического самообразования, помогают преподавателю организовать обучение студентов. Анцыпирович О.Н. Инфра-М, Новое знание Высшее образование: Бакалавриат 
1276 руб
Основы социального образования. Учебное пособиеОсновы социального образования. Учебное пособие
Учебное пособие освещает основные вопросы, связанные с теоретико-методологическими, правовыми, этическими, организационными основами социального образования, раскрывает особенности системы социального образования в Российской Поправко Е.А. Оригинал-макет  
526 руб
Социальная оценка качества и востребованность образования. Учебное пособиеСоциальная оценка качества и востребованность образования. Учебное пособие
В настоящем учебном пособии детально анализируются вопросы совершенствования системы образования, изучается спрос широких слоев населения на различные виды образования, доступность качественного образования и мотивация родителями образовательной Савинков В.И. Юрайт Образовательный процесс 
864 руб
Книжный магазин bookin.org.ruМикробиология, гигиена и санитария в торговле: Учебное пособие для студентов учебных заведений среднего профессионального образования и учащихся учебных
<p>Учебник представляет собой систематизированное изложение основных разделов курса ' Основы микробиологии, санитарии и гигиены' в полном соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом среднего профессионального Трушина Т.П. Ростов: Феникс  
66 руб
Экономика предприятия Экономика предприятия (фирмы): Учебное пособие для студентов учебных заведений среднего профессионального образования Изд. 3-е, доп. , перераб. Среднее
Чечевицына Л.Н. Феникс Среднее профессиональное образование 
128 руб
Книжный магазин bookin.org.ruОблицовщик: Мастер отделочных строительных работ: Учебное пособие для профессионально-технических училищ Изд. 3-е, перераб., доп. Начальное профессиональное
В учебном пособии изложены технологии облицовочных и мозаичных работ, технология устройства синтетических облицовок, даны необходимые сведения об устройстве полов, наружной облицовке зданий, использовании различных механизмов и Журавлев И.П.,Мороз Л.Н. Феникс Начальное профессиональное образование 
148 руб
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ Информационные технологии в профессиональной деятельности.Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ Информационные технологии в профессиональной
В учебном пособии излагаются основы базовых понятий по современным информационным технологиям, а также возможности практического применения в профессиональной деятельности программ обработки графической информации (CorelDraw); программ сканирования Михеева Е.В. Академия (Academia) Среднее профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины 
773 руб
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности.Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. Гриф МО РФ Практикум по информационным технологиям в профессиональной
Учебное пособие предназначено для приобретения практических навыков работы с наиболее часто используемыми в профессиональной деятельности прикладными программами. Михеева Е.В. Академия (Academia) Среднее профессиональное образование 
936 руб
Книжный магазин bookin.org.ruУчебное пособие для профессиональных лицеев, училищ и колледжей - 160 с. {Учебники XXI века} Контрольно-кассовые машины в
Горелова Т.Ж., Семенчукова Н.В. Ростов: Феникс  
45 руб
Английский язык для средних профессиональных заведений. Учебное пособиеАнглийский язык для средних профессиональных заведений. Учебное пособие
В связи с этим пособие состоит из ряда разделов, носящих тематический характер. Кононенко А.П. Феникс Среднее профессиональное образование (СПО) 
107 руб
Гриф УМЦ "Классический учебник" Основы менеджмента в образовании. Учебное пособие.Гриф УМЦ "Классический учебник" Основы менеджмента в образовании. Учебное пособие.
Раскрываются психологические основы кадровой политики и делового общения, а также способы предупреждения, разрешения конфликтов и управления ими. Гончаров М.А. КноРус  
265 руб
Коррекционная педагогика в начальном образовании. Учебное пособие для СПОКоррекционная педагогика в начальном образовании. Учебное пособие для СПО
В книге, которую Вы держите в руках, уважаемый читатель, ее авторы, опираясь на полученный ими в течение многих лет исследовательский материал, пытаются дать ответ на один из самых трудных для педагогов вопросов: как соединить и применить обе Кумарина Г.Ф. Юрайт Профессиональное образование 
1043 руб
Книжный магазин bookin.org.ruОсновы управления специальным образованием: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений (под ред. Шилова Д.С.) Высшее образование ISBN
Даны рекомендации по подготовке руководителей образовательных учреждений, органов управления образованием. Назарова Н.М.,Соловьева И.Л.,Малофеев А.А. Академия Высшее образование 
125 руб
Книжный магазин bookin.org.ruУчебное пособие для профессиональных психологов, студентов и аспирантов Экспериментальная психология:
Основное внимание уделено эмпирическим методам психологии. Никандров В.В. Речь Психология 
348 руб
Книжный магазин bookin.org.ruУчебное пособие для вузов (под ред. Полат Е. С. ) Интернет в гуманитарном образовании:
Учебные пособия этой серии разрабатываются научными сотрудниками лаборатории дистанционного образования Института общего среднего образования Российской академии образования. Моисеева М.В.,Полат Е.С.,Петров А.Е. Владос Учебное пособие для вузов 
52 руб
Книжный магазин bookin.org.ruНовые технологии в историческом образовании: Учебное пособие для вузов Высшее образование ISBN 5-222-07835-3
В пособии также представлена система методов преподавания, среди которых метод образа, метод логического концентра, метод смыслового переживания, метод событийного действия. Шоган В.В. Феникс Высшее образование 
53 руб


на главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой